How To Order

X-Kites

X0003 X0003
Bugzzz Kite
Price  :RM98.00
X0002 X0002
Dragon Kite
Price  :RM119.00
X0001 X0001
Skeleton Kite
Price  :RM130.00