How To Order

Freilein Brand > Stunt Kite / Trick Kite

T0030 T0030
NEW
Freilein Creator II

Price  :RM445.00
T0029 T0029
NEW
Freilein Creator II

Price  :RM445.00
B0056 B0056
NEW
Freilein Little Sweet Bomb

Price  :RM220.00
B0057 B0057
NEW
Freilein Little Sweet Bomb

Price  :RM220.00
B0027 B0027
2.5m Sweet Bomb
Price  :RM350.00
B0007 B0007
2.5m Sweet Bomb
Price  :RM350.00
T0028 T0028
Freilein Falcon PC31
Contact Us For Price
T0026 T0026
Freilein Falcon
Contact Us For Price
T0025 T0025
NEW
Freilein Creator
Price  :RM400.00

T0012 T0012
Ninja Trick Kite
T0010 T0010
Freilein Falcon
Contact Us For Price
T0031 T0031
Freilein Falcon
Contact Us For Price