How To Order

Freilein Brand

1 2

T0030 T0030
NEW
Freilein Creator II

Price  :RM445.00
T0029 T0029
NEW
Freilein Creator II

Price  :RM445.00
Q0032 Q0032
Freilein Windrider STD
Q0042 Q0042
NEW
Freilein Windrider X

Contact Us For Price
Q0041 Q0041
NEW
Freilein Windrider X Xtra Vented

Contact Us For Price
Q0024 Q0024
Freilein Windrider STD

Q0031 Q0031
Freilein Transye Vented
Price  :RM800.00

Q0025 Q0025
Windrider Storm Vented

Q0007 Q0007
Windrider  Mosaic
Contact Us For Price
Q0005 Q0005
Freilein Transeye
Contact Us For Price
Q0006 Q0006
Freilein Transeye
Contact Us For Price
Z0002 Z0002
Freilein  Raptor
Price  :RM160.00
Z0001 Z0001
Freilein Raptor
Price  :RM160.00
Z0003 Z0003
Freilein Sea Ghost
Price  :RM435.00
B0056 B0056
NEW
Freilein Little Sweet Bomb

Price  :RM220.00
B0057 B0057
NEW
Freilein Little Sweet Bomb

Price  :RM220.00
B0027 B0027
2.5m Sweet Bomb
Price  :RM350.00
B0007 B0007
2.5m Sweet Bomb
Price  :RM350.00
T0028 T0028
Freilein Falcon PC31
Contact Us For Price
T0026 T0026
Freilein Falcon
Contact Us For Price
T0025 T0025
NEW
Freilein Creator
Price  :RM400.00

T0012 T0012
Ninja Trick Kite
Q0045 Q0045
Freilein Windrider STD

Q0046 Q0046
NEW
Freilein Windrider X

Contact Us For Price

1 2