How To Order

Children Kites > Easy To Fly

1 2 3

ETF0106 ETF0106
Jet Kite
Price  :RM23.90
ETF0105 ETF0105
Rainbow Kite
Price  :RM23.90
ETF0104 ETF0104
Clowny Kite
Price  :RM23.90
ETF0103 ETF0103
NEW
Doraemon Kite

Price  :RM25.90
ETF0102 ETF0102
NEW
Wolf Delta Kite

Price  :RM25.90
ETF0101 ETF0101
NEW
Little Mermaid Kite

Price  :RM18.90
ETF0100 ETF0100
NEW
Rainbow Delta Kite

Price  :RM35.90
ETF0099 ETF0099
Bear Delta Kite
Price  :RM25.90
ETF0098 ETF0098
Panda Delta Kite
Price  :RM15.90
ETF0097 ETF0097
1.3m Eagle Kite
Price  :RM10.00
ETF0096 ETF0096
1.6m Eagle Kite
Price  :RM15.90
ETF0095 ETF0095
Yellow Duck Children Kite
Price  :RM18.90
ETF0094 ETF0094
1.1m Rainbow Delta Kite
Price  :RM18.90
ETF0093 ETF0093
Spongebob Delta Kite
Price  :RM23.90
ETF0092 ETF0092
Hamster Delta Kite
Price  :RM23.90
ETF0091 ETF0091
Hello Kitty Delta Kite
Price  :RM23.90
ETF0090 ETF0090
Minions Kite
Price  :RM25.90
ETF0089 ETF0089
Happy Smiley Kite
Price  :RM38.90
ETF0088 ETF0088
Rainbow Plane Kite
Price £ºRM25.90
ETF0087 ETF0087
Lovely Butterfly Kite
Price  :RM28.90
ETF0086 ETF0086
1.4m Medium Tropical Fish Kite
Price  :RM25.90
ETF0085 ETF0085
1.4m Rainbow Delta Kite
Price  :RM18.90
ETF0084 ETF0084
2m Rainbow Delta Kite
Price  :RM28.90

ETF0083 ETF0083
Medium Penguin Kite 
Price  :RM25.90

1 2 3